دیوان عالی اسپانیا نُه تن از رهبران جدایی طلب کاتالونیا را جمعا به صد سال زندان محکوم کرد

دیوان عالی اسپانیا نُه تن از رهبران جدایی طلب کاتالونیا را جمعا به صد سال زندان محکوم کرد

  نه تن از رهبران تجزیه طلب کاتالونیا به زندان های سنگین محکوم شدند. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، بنا به حکم دیوان عالی اسپانیا این افراد به دلیل نقش خود در «فتنه انگیزی» و «سوءاستفاده از اموال عمومی» به حبس محکوم شده اند. سه نفر دیگر از…

یکسال حبس برای استفاده از عنوان مجعول «آذربایجان جنوبی» و نفرت پراکنی قومی

یکسال حبس برای استفاده از عنوان مجعول «آذربایجان جنوبی» و نفرت پراکنی قومی

دادگاهی در اردبیل، یک نفرت پراکن قومی را به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق «تبلیغ تجزیه‌طلبی» از طرقی مانند استفاده از عنوان مجعول آذربایجان جنوبی و تحریک احساسات قومی- زبانی به یک سال حبس محکوم کرده است. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، دادنامه مزبور…