هیچ شاعری بدون خواندن شاهنامه نمی‌توانست شاعر شود

هیچ شاعری بدون خواندن شاهنامه نمی‌توانست شاعر شود

اگر بگویم ۵۰ سال روی شاهنامه کار کرده‌ام، اغراق نکرده‌ام / شاهنامه در آثار نویسندگان معاصر هم تاثیر گذاشته است /فردوسی در عین حال یک مورخ است، یعنی بخش تاریخی شاهنامه اثر یک مورخ تمام‌عیار است / در شاهنامه نسبت به حماسه‌های دیگر، احساسات ملی خیلی بیشتر و عمیق‌تر است…

⁣شاهنامه و پاسداری از زبان فارسی

⁣شاهنامه و پاسداری از زبان فارسی

⁠شاهنامه چه از نگاه گنجینۀ واژگان و دستور زبان، چه از نگاه شیوایی بیان و چه از نگاه محتوای پرسویۀ آن، ستبرترین ستون زبان فارسی است. به‌ویژه نیاز بزرگی که پس از سرودن شاهنامه در گروه‌های گوناگون مردم از درباریان، مورّخان، سرایندگان، نویسندگان و هنرمندان تا برسد به توده‌های مردم…

آیا فردوسی راضی‌ست که دیگران بیتش را عوض کنند؟

آیا فردوسی راضی‌ست که دیگران بیتش را عوض کنند؟

اگر ابیاتی از شاهنامه مفهوم را می‌رساند و از نظر قوام شعری خوب است و در ذهن مردم رفته است، چه اصراری‌ست که تغییر پیدا کند؟ در پاسخ باید گفت آیا فردوسی راضی‌ست که دیگران بیتش را عوض کنند؟ پاسخ استاد دکتر جلال خالقی مطلق، پژوهشگر، مصحّح و شاهنامه‌شناس برجسته،…

درباره تداوم چندهزارساله نام کشور ایران

درباره تداوم چندهزارساله نام کشور ایران

دکتر جلال خالقی مطلق درباره تداوم نام ایران در درازای تاریخ بلند ایرانشهر می‌گوید؛ از تداوم مفهوم ایران در جان و دل ایرانیان و در اسناد اداری. ایرانشهر = کشور ایران، سرزمین آزادگان [video width="854" height="480" mp4="https://azariha.org/wp-content/uploads/2022/01/4_6012837348339878748.mp4"][/video]