چه کسی می‌تواند جای جلال طالبانی را بگیرد؟

چه کسی می‌تواند جای جلال طالبانی را بگیرد؟

اقليت بعثي احترام بسياري برايش به بار آورد. پيش از او، تنها رييس‌جمهور كردتبار عراق، عبدالكريم قاسم، بيشتر به اعتبار نيمه‌عربي مادري مدتي به رياست‌جمهوري عراق رسيد و بدفرجام بود.اما جلال طالباني كه زماني براي جدايي در برابر ستمكاري حزب بعث با ارتش صدام مي‌جنگيد، پس از افول صدام به…