به یاد راد مرد آذربایجان: دکتر جعفر جمشیدی راد/ حمید احمدی

به یاد راد مرد آذربایجان: دکتر جعفر جمشیدی راد/ حمید احمدی

روزی که خبر درگذشت ناگهانی اش در ١٢ آبان ١٣٩٨ را یکی از دوستان آذری اهل تبریز به من داد، بهت و شگفتی وجودم را فراگرفت. باورش بسیار سخت و دردآور بود. دکتر جعفر جمشیدی راد سنگر و ستون پا برجای ایرانیت در دو دهه گذشته در دانشگاه و محافل…

درگذشت ناگهانی دکتر جمشیدی راد

درگذشت ناگهانی دکتر جمشیدی راد

بدین وسیله درگذشت دکتر جمشیدی راد استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد تبریز را به جامعه علمی کشور به ویژه تبریز تسلیت می گوییم. او معلمی دلسوز، دوست وفادار و شهروندی وطنخواه بود که زندگی خود را وقف دانش و‌سربلندی ایران عزیز کرده بود. از ایزد منان برای آرامش روح او…