سودان جنوبی بهشت تجزیه طلبان؛سازمان ملل خواستار توقف سریع درگیریها شد

سودان جنوبی بهشت تجزیه طلبان؛سازمان ملل خواستار توقف سریع درگیریها شد   شورای امنیت سازمان ملل متحد، از گروههای درگیر در سودان جنوبی خواسته است تا بسرعت به این درگیریها پایان دهند و اجازه ندهند که این خشونتها گسترش یابد.اعضای شورای امنیت با اکثریت کامل درگیریها در این منطقه را…

“طرح دهلیز جنوبی گاز” دلیل شعله ورشدن درگیری در قراباغ

“طرح دهلیز جنوبی گاز” دلیل شعله ورشدن درگیری در قراباغ

به گزارش وب سایت خبری و تحلیلی آذری ها، استراتگ نوشت : « اين آرزوي شهروندان کشوري که 20 درصد خاکشان اشغال و يک ميليون نفر از اهالي آن آواره شده ، قابل درک است. بخصوص که خبرهاي روزهاي نخست نيز حکايت از موفقيت هاي ارتش جمهوري باکو در اختيار…