جهان ایرانی؛یادگاری که شهریار عدل ثبت کرد

جهان ایرانی؛یادگاری که شهریار عدل ثبت کرد

با آن که توصیف و تبیین زندگی استادانی چون او که روحیه‌ای جوان، خستگی‌ناپذیر و سرزنده داشت، کار دشواری است، اما بر این باورم به گنجینه‌ای که از دست داده‌ایم، باید در حد توان ادای دین کنیم.این روزها بزرگوارانی که بیش از نگارنده، در جریان کارهای ایشان در زمینه شناساندن…