بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان نباید به جولانگاه سیاسی و تعصب قومیتی تبدیل شود

بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان نباید به جولانگاه سیاسی و تعصب قومیتی تبدیل شود

اندیشه و آداب و رسوم نو در جوامعه شرقی به خصوص ایران است.وی ادامه داد: باید شاعران با زبان  خود در برابر تهاجمات نرم دشمن ایستادگی کنند که این امر با حمایت دولتمردان از شاعران امکان‌پذیر خواهد بود.وی از شاعران خواست در جامعه حضور فعال داشته باشند و مطالبات مردم…