جوک علیه رشتی ها و آذریها توطئه برنامه ریزی شده حزب توده

جوک علیه رشتی ها و آذریها توطئه برنامه ریزی شده حزب توده

دکتر محمدتقی رهنمایی، استاد جغرافیا و فارغ التحصیل از دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان، در یک گفتگو درباره زبان تالشی و گیلان، اظهار داشت که جوک سازی در خصوص آذری ها و رشتی ها از برنامه حزب توده برای ایجاد  اختلاف داخلی در کشور و دامن زدن به نارضایتی های عمیق…