جین هارمن و دستورکار تجزیه ایران در آیپک

جین هارمن و دستورکار تجزیه ایران در آیپک

    نظریه پردازان یهودی یکی از نخستین محافلی بودند که طرح های متعددی برای تجزیه ایران با هدف مقابله با جمهوری اسلامی یا فروپاشی آن از درون ابداع کردند. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» هر چند برندا شیفر در ایران شناخته شده ترین نظریه پردازی اسرائیلی- یهودی…