دستور الهام علی اف در خصوص بررسی وضعیت مسجد “حاجی جواد”

دستور الهام علی اف در خصوص بررسی وضعیت مسجد “حاجی جواد”

خبرگزاری «آپا» گزارش داد، "علی حسن اف" دستیار رییس جمهور باکو در مسایل اجتماعی و سیاسی در مصاحبه با خبرگزاری «آپا» اعلام نمود: «"الهام علی یف" رییس جمهور آذربایجان دستور تشکیل گروهی ویژه برای بررسی وضعیت مسجد "حاجی جواد" واقع در ناحیه یاسامال شهر باکو را صادر نمود. "الهام علی…