مخالفت “سلطان سلیمان” با آموزش اجباری زبان عثمانی

مخالفت “سلطان سلیمان” با آموزش اجباری زبان عثمانی

نیست.به گزارش آذریها به نقل از حریت بازیگر نقش سلطان سلیمان که با فرزند دانش آموزش اش برای خرید لوازم تحریر دیده شده بود به خبرنگاران گفت نمی تواند موافق آموزش اجباری به زبان و خط عثمانی باشد.رجب طیب اردوغان که در حال پایه گذاری رژیمی نیمه اقدارگرا است در…

جنگ های ایران و عثمانی در آذربایجان و قفقاز

جنگ های ایران و عثمانی در آذربایجان و قفقاز

صورت می گرفت تعداد بیشماری از اتباع ایران جان و مال خود را از دست می دادند و زنان به کنیزی و بردگی گرفته می شدند. مقاله حاضر  در 10 صفحه بخشی از این جنگ های به صورت خلاصه و مجمل در دوره شاه اسماعیل و شاه طهماسب روایت می…

سلطان سلیمان در برابر ایران محتشم نبود/نامه تاریخی شاه طهماسب به سلیمان قانونی

سلطان سلیمان در برابر ایران محتشم نبود/نامه تاریخی شاه طهماسب به سلیمان قانونی

سلطان سلیمان فرمانروای مقتدر عثمانی که نزدیک به 46 سال بر این امپراتوری فرمانروایی کرد وتا دروازه های وین نیز پیش رفت ، در مقابل ایران وصفویه در بیشتر مواقع مغلوب وشکست خورده بود . سلیمان پنج بار به ایران یورش آورد و اگرچه در تهاجمهای اولیه به موفقیت هایی…