رویارویی سکولارها و اسلامگراهای ترکیه در نظام آموزشی

رویارویی سکولارها و اسلامگراهای ترکیه در نظام آموزشی

هم‌اکنون شامل کت و شلوار و پیراهن و کراوات برای پسران و کت و دامن و جوراب برای دختران است. استفاده از روسری و مقنعه در مدارس دولتی برای دختران ممنوع است. مدارس ترکیه به صورت مختلط اداره می‌شوند. با آزاد شدن پوشش در مدرسه دانش‌آموزان از سال آینده مجبور…