حسن دمیرچی پادوی سرویس های اطلاعاتی خارجی

حسن دمیرچی پادوی سرویس های اطلاعاتی خارجی

حسن هرگلی (دمیرچی)یکی از عناصر بدنام تجزیه طلب بود که در خرداد 1397 گذشته درگذشت. در این بین عده برای او سوگواری کرده و حتی پیام تسلیت فرستادند. اما حسن دمیرچی کیست و چه می‌کرد؟ حسن دمیرچی یک فعال سیاسی بدون هر گونه تحصیلات دانشگاهی و دستاورد خاص بود که…