آراز علیزاده به سلب مصونیت نمایندگی تهدید شد/به بهانه ترک ستیزی

آراز علیزاده به سلب مصونیت نمایندگی تهدید شد/به بهانه ترک ستیزی

آراز علیزاده دبیرکل حزب سوسيال دموکرات جمهوري باکو به خاطر بيان حقايق تاريخي درباره امپراطوري عثماني، به سلب مصونیت نمایندگی از پارلمان این تهديد شد.         رييس کميته انضباطي مجلس باکو، آراز علي زاده، را به خاطر انتقاد  از نقش منفي امپراطوري عثماني و ترک ها در تاريخ قفقاز ، به…