مشخّصات ساختار زبان کنونی آذربایجان: فونتیک،صرف و نحو و ساختار

مشخّصات ساختار زبان کنونی آذربایجان: فونتیک،صرف و نحو و ساختار

 زبان کنونی آذربایجان از لحاظ فونتیک زبان امروزین منطقه آذربایجان از لحاظ فونتیک ممزوجی از طرز تلفّظ آذری قدیم و ترکی و فارسی می‌باشد و هر سه زبان در طرز تلفظ زبان کنونی تأثیر «فونتیک» داشته‌اند. تأثیر «فونتیک» زبان فارسی اختصاص به زبان مردم آذربایجان ندارد و زبان فارسی دری…

زبان فارسی در آسیای صغیر/حسین نوین

زبان فارسی در آسیای صغیر/حسین نوین

بعد از استقرار سلجوقيان و امراي دست نشاندة آنها در آسياي صغير، بتدريج زبان فارسي زبان رسمي آن ديار گرديد. محاوره در شهرهاي مهم‌ّ، نامه‌نويسي در دستگاه اميران، تدريس، تأليف، تصنيف فارسي به‌عنوان زبان رسمي بر همة آنها برتري داشت. زبان تركي آن روز از آن قبايل تركمن بود و…

پیشینه تاریخی اصطلاح آذری

پیشینه تاریخی اصطلاح آذری

 بعدها نام «زبان آذري» به همراه‌ ياد نام آذربايجان يا مردم آن به ميان آمده و به كار رفته است؛ به‌عنوان مثال، ياقوت حموي (۵٧۵ تا ۶٢۵ هـ.) در كتاب خود (معجم‌الادباء) از زبان خطيب تبريزي كه با همساية خود به «زبان آذري» تكلّم مي‌نموده، ياد كرده است. و نيز…

مقدمه کتاب تاریخ زبان آذری

مقدمه کتاب تاریخ زبان آذری

   زباني ديرين و قديمي به نام «آذري» كه شاخه‌اي از زبان پهلوي بود است. به‌زعم اين گروه اين زبان بيشتر زبان محاوره و گفتاري مردم منطقه محسوب مي‌شد و كماكان زبان نوشتاري همان فارسي دري رايج در ساير نقاط فلات ايران مي‌بود.   ابوعبدالله بشاري مقدسي در احسن التقاسيم…