سفیر عربستان در باکو مدعی نقض حقوق آذری ها در ایران شد!

است که حقوق شيعيان در عربستان سعودي نقض مي شود، پاسخ شما به اين ادعاي سفير ايران چيست؟، گفت :« آنها همواره در طرح ادعاهاي بي اساس مهارت داشته اند. خودشان را  در راس شيعيان دنيا  درنظر مي گيرند. ما، در عربستان سعودي، شهروندان شيعه و سني را از هم…