در حقیقتِ «حقیقت پور»/ تحشیه ای بر اظهارات نماینده اردبیل

در حقیقتِ «حقیقت پور»/ تحشیه ای بر اظهارات نماینده اردبیل

پراکن قومی در خارج از کشور، و پوشش خبری تعدادی از وبلاگ های قومگرایانه که با تیتر «خداحافظ فردوسی» همراه بود، موج گسترده ای از اعتراضات به این هولوکاست فرهنگی از جای جای ایران برخاسته و کار چنان بالا گرفت که شخصیت های فرهنگی کشور و خیل عظیمی از فرهنگدوستان…