حملات تروریستی سردشت و یک پرسش؟!

حملات تروریستی سردشت و یک پرسش؟!

  حملات پی در پی پژاک/پ.ک.ک به مرزهای کشورمان این هفته نیز چونان هفته های قبل ادامه داشت. حملات اغلب از مرز عراق و گاهی نیز از ناحیه مرزی ترکیه صورت می‌گیرد.  این در حالی است که در یکی دو ماه گذشته ارتش ترکیه با حملات متعدد هوایی به ویژه…