رمان نویس باکویی: از این پس به زبان فارسی خواهم نوشت

رمان نویس باکویی: از این پس به زبان فارسی خواهم نوشت

حميد هريسچي، شاعر و رمان نويس جمهوري اکو که اصالتا به استان آذربايجان شرقي ايران تعلق دارد، نوشت : « به نظر من، نظامي و خاقاني و شهريار کار خوبي کرده اند که آثار خود را به فارسي خلق کرده اند. من نيز مي خواهم به بزرگراهي که آنها گشوده…