نظر مطبوعات باکو در خصوص کمکهای ایران در جنگ قراباغ،1994

نظر مطبوعات باکو در خصوص کمکهای ایران در جنگ قراباغ،1994

26 مارس 1994 یک صفحه کامل را به ایران اختصاص داده بوددر این شماره روزنامه ، عکسی از رئیس جمهور ایران و عکس دیگری از ساختمان شهرداری و ساعت تبریز با دوگزارش مستند خبری چاپ کرده و در گزارشی تحت عنوان" آذربایجان از دیدگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران" چنین می…