پرتره ای حکیم «نباتی»،کاری از استاد

پرتره ای حکیم «نباتی»،کاری از استاد

مجله سفینه تبریز در شماره نخست خود پرتره ای زیبا از حکیم نباتی را برای اولین بار منتشر کرد. این پرتره توسط هنرمند گرامی استاد حسن مردانه کشیده شده است. حکیم سید ابوالقاسم نباتی یکی از شاعران و سخن سرایان آذربایجان در سده دوازدهم هجری است. وی در روستای اشتبین(به…