سفیر ایران در ترکیه: صلح ترکیه با «پ.ک.ک» در راستای منافع ایران است

سفیر ایران در ترکیه: صلح ترکیه با «پ.ک.ک» در راستای منافع ایران است

از تحلیل‌گران روزنامه ملیت، در خصوص مسائلی مختلفی چون سوریه، مناسبات با ترکیه و روند مذاکرات صلح به گفتگو پرداخت. آن چه در ذيل می‌آید ترجمه‌ای از این مصاحبه است.فیکرت بیلا در ابتداي اين مصاحبه بيان داشته است كه با سفیر ایران در ترکیه در خصوص تنش در روابط ایران…

دورنمای دیپلماسی ایران در عصر روحانی

دورنمای دیپلماسی ایران در عصر روحانی

یاری رسانده و تعاملی سازنده میان ایران و جهان ایجاد نماید. پیروزی دکتر روحانی همانگونه که خود وی بارها ابراز کرده بود پیام اعتدال وعقلانیت به جهان داده است و البته درکنار آن نشانی از اراده ملی ایرانیان بر تعیین سرنوشت خویش بوده و قدرت ملی دولت ایران را که…