گفتگو با نوادگان ستارخان/ می خواهم هفت دولت زیر پرچم ایران باشد

گفتگو با نوادگان ستارخان/ می خواهم هفت دولت زیر پرچم ایران باشد

با خبر شدیم که بانو "پروین سردار ملی" نوه گرانقدر ستارخان در تبریز چهره در نقاب خاک کشیده است. با نهایت اندوه و تالم ضمن ابراز همدردی و سوگواری با این خانواده شریف به ویژه جناب آقای "سامی سردار ملی" نتیجه عریز ستارخان، یکبار دیگر مصاجبه منتشر شده با بانو…

خرید خانه توسط شهروندان ایرانی برای خانواده یونس عساکره

خرید خانه توسط شهروندان ایرانی برای خانواده یونس عساکره

عساکره توسط شهروندان پرداخت شده است.به گزارش آذریها یونس عساکره دست فروش عرب زبانی بود که در اهواز خودکشی کرد. چند روز پس از آن در پی تعارضات سیاسی با سعودیها، گروههای و لابی های وابسته به اسرائیل و عربستان مانند لیبرالهای تقاطع،مهدی جلالی تهرانی، مهدی خلجی، بی بی سی…