آیا استاندار آذربایجان شرقی تغییر خواهد کرد؟

آیا استاندار آذربایجان شرقی تغییر خواهد کرد؟

با تصویب ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس و اجرای آن در هیات دولت بسیاری از سیاستمداران کهنه کار باید از عرصه مدیریت اجرایی کنار بروند تا فضا برای جوانان باز شود. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، بر اساس این قانون تنها نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از…