رژیم باکو پنج میلیارد دلار سلاح از اسرائیل خریداری کرده است!

رژیم باکو پنج میلیارد دلار سلاح از اسرائیل خریداری کرده است!

عنوان « چه چيزي مي توانيم از دخالت اسراييل در درگيري آذري-ارمني بياموزيم؟» به قلم آرمين روزن، نوشت :« ممکن است دخالت اسراييل در يک مناقشه ديگر ، يعني مناقشه قره باغ کوهستاني به معناي بي درايتي تلقي شود. روزنامه هاآرتض اخيرا نوشت که هواپيماهاي نظامي جمهوري آذربايجان در زمان…