آمادگی روسیه برای مشارکت در خط آهن رشت- آستارا

آمادگی روسیه برای مشارکت در خط آهن رشت- آستارا

الکساندر ميشارين، معاون شرکت راه آهن هاي روسيه کفت: « اين شرکت آمادگي خود را براي مشارکت در اجراي طرح ساخت خط آهن رشت - آستارا اعلام کرده است.»الکساندر ميشارين به خبرگزاري ترند گفت : « در آينده نزديک شاهد گشايش مسير مهم و استراتژيک شمال- جنوب خواهيم بود.»معاون شرکت…