گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در والیبال ارومیه

گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در والیبال ارومیه

 ورزشگاه الغدیر ارومیه و در دیدار تیم پیشکوستان کشور با منتخب ارومیه نمایان شد.گفتنی مسئله خلیج فارس برای آذریها از اهمیت خاصی برخوردار است و بزرگ ترین راه پیمایی حمایت از این نام تاریخی در تبریز (تظاهرات 200 هزار نفری 1387) برگزار شده است.