خانواده یهودی در انگلستان دختر خود را به مزایده اینترنتی گذاشت

خانواده یهودی در انگلستان دختر خود را به مزایده اینترنتی گذاشت

است. وی ضمن انتشار تصاویری از خواهرش از علاقه مندان که حایز شرایط دعوت کرد تا در این مزایده شرکت کنند.شرایط این مرد برای مزایده تجرد، آدم حسابی بودن بود.پدر و مادر این دختر چنین مزایده ای را تایید کرده اند.این مزایده از 50 پوند انگلیس آغاز می شود.در تصاویر…