دانشگاه تبریز: هفتمین دانشگاه برتر ایران پس از شریف

دانشگاه تبریز: هفتمین دانشگاه برتر ایران پس از شریف

بر اساس گزارش روزنامه شرق دانشگاه تبریز هفتمین دانشگاه برتر کشور است. این دانشگاه پس از موسسات تهران، اولین دانشگاه غیرتهرانی پیش از اصفهان، مشهد و شیراز است. برتری دانشگاه تبریز در رتبه هفتم در حالی است که دانشگاه بهشتی رتبه ۱۴ را کسب کرده است. دانشگاه تبریز یکی از…