گزارش نشست زبان مادری در زنجان: فرافکنی و سیاسی شدن زبان

گزارش نشست زبان مادری در زنجان: فرافکنی و سیاسی شدن زبان

ستاره صبح : بحث زبان مادری در دانشگاه زنجان بین دو گروه از آذری‌ها شدت گرفت. گروهی باور دارند که زبان ترکی آذربایجانی به عنوان زبانی حامل فرهنگ ایرانی در معرض خطر نیست و گروهی دیگر بر تدریس آن تأکید می‌کنند. اما قضایا به همین سادگی نیست. برخی از نخبگان…