ناظم دباغ: منافع اقتصادی و امنیتی ترکیه در همکاری با داعش

ناظم دباغ: منافع اقتصادی و امنیتی ترکیه در همکاری با داعش

شدند. تسلط داعش بر منابع نفتی ، حمایت پیدا و آشکار ترکیه و عربستان از داعش و حمله داعش به مناطق کردنشین اقلیم کردستان عراق را با تهدیدات جدی مواجه کرد. شرایط تولید و صادرات نفت اقلیم کردستان عراق و همین طور وضعیت اوضاع امنیتی اقلیم مواردی بود که در…