وزیر کشور: درگیری مرزی اخیر در داخل خاک جمهوری آذربایجان بود

وزیر کشور: درگیری مرزی اخیر در داخل خاک جمهوری آذربایجان بود

  رحمانی وزیر وزیر کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در 10 تیر ماه سال جاری با اشاره به درگیری مرزی اخیر در مرز ایران و جمهوری باکو، اظهار داشت که این درگیری مرزی در داخل خاک کشور همسایه شمالی بوده و ارتباطی به مرز با ایران ندارد.…