درگیری پلیس با مردم در شمال شرق باکو،اعتراض به افزایش قیمت ها

، اعتراضاتي که از روز سه شنبه در اين شهرستان آغاز شده بود، روز چهارشنبه نيز ادامه يافت. نيروهاي پليس  براي فروخواباندن اين اعتراض از گاز اشک آور و گلوله هاي پلاستيکي استفاده کردند و تظاهرکنندگان نيز به سوي نيروهاي پليس سنگ پرتاب کرده اند. نيروهاي پليس ، شماري از…