دریغا زریاب، دریغا فرهنگ ایرانی

دریغا زریاب، دریغا فرهنگ ایرانی

یادداشت محمدرضا شفیعی کدکنی دربارهٔ استاد عباس زریاب خویی (اندیشمند، نویسنده، مترجم، ادیب، نسخه‌شناس و استاد دانشگاه تهران) بخارا، شمارهٔ ۱۰۴، بهمن-اسفند ۱۳۹۳ اَرَایت مَن حملوا علی الاعواد؟ اَرَایت کیف خبا ضیاءُ النادی؟ شریف رضی دریغا زریاب و دریغا فرهنگ ایرانی! جز این چه می‌توانم گفت، در این راسته بازار…