فرقه دموکرات در اردبیل

فرقه دموکرات در اردبیل

در آذربايجان حاكم بود انتقاد مي‌كردند. اما آنچه خودشان در دوران حكومت كوتاه‌مدت حكومت فرقه در فضاي شهرهاي آذربايجان برقرار ساختند بسيار هول‌انگيزتر از تأمينات شهرباني مختاري پهلوي بود به طوري كه براي آرام نگه داشتن فضاي شهر و روستاها، صداي هر مخالفي را در نطفه خفه مي‌كردند و به…