«حزب دموکراتیک ملیت های ترکیه»، پرچم جمهوری باکو را جمع‌آوری کرد

«حزب دموکراتیک ملیت های ترکیه»، پرچم جمهوری باکو را جمع‌آوری کرد

«آذریها» این حزب که کنترل شهرداری و پارلمانی شهرهای شرق و جنوبشرق را در اختیار دارد، به زودی با جمهوری خودمختار نخجوان همسایه خواهد شد. ترکیه در حالی به سمت انتخابات زودرس می‌رود که در چندماه گذشته درگیری جنگ داخلی در مناطق جنوب‌شرقی بوده است. اکنون با فروکش کردن اختلافات…

28مرداد و ایده های دموکراتیک

28مرداد و ایده های دموکراتیک

بران ناسزا و تهمت زخم می‌زنند. بسیاری قهرمانش می‌خوانند و عده‌ای فتنه نشان!هر سال در سالگرد وقوع کودتا درباره‌اش حرف‌های زیادی گفته می‌شود و نیز تاکنون ده‌ها جلد کتاب و انبوه مقاله درباره‌اش نوشته شده اما آنچه بیش از ضرورت سخن گفتن درباره 28 مرداد ضروری است، سخن گفتن و…