دمیرتاش: AKP شاخه سیاسی داعش است

اند. حکومت با توسل به این که کردها خندق حفر کرده اند و سنگر ساخته اند قتل عام به راه انداخته است. این مردم برای جلوگیری از قتل عام شما است که دست به این کار زده اند.وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: کردهایی که در این درگیری ها…

پیامدهای حضور یک حزب قومی در عرصه سیاست: دیاربکر به خاک و خون کشیده شد

پیامدهای حضور یک حزب قومی در عرصه سیاست: دیاربکر به خاک و خون کشیده شد

رخ داده که بلافاصله اعلام شد این انفجار به دلیل برخی مشکلات تاسیساتی ناشی از ترانسفور برق بوده است. 5 دقیقه بعد از این انفجار، انفجار بسیار بزرگ دیگری در نزدیکی محل انفجار قبلی رخ داد که باعث زخمی شدن دهها فرد حاضر در محل برگزاری میتینگ شده است.بر اثر…