دور جدید درسگفتارهای ایده آلیسم آلمانی استاد‌جواد‌ طباطبایی آغاز‌ می‌شود

دور جدید درسگفتارهای ایده آلیسم آلمانی استاد‌جواد‌ طباطبایی آغاز‌ می‌شود

5 عصر) به‌صورت حضوری (و نیز احتمالا غیرحضوری) آغاز خواهد شد.در این دوره که بیش از یکسال به‌طول خواهد انجامید، استاد طباطبایی پس از تکمیل مباحث‌اش در باره کانت، به دو فیلسوف دیگر آلمانی یعنی فیشته و شلنگ پرداخته و با این مقدمات به هگل خواهد رسید. کاهش هزینه ثبت‌نام…