طرح درخواست لغو معاهده قارص بین شوروی سابق و عثمانی در دوما

طرح درخواست لغو معاهده قارص بین شوروی سابق و عثمانی در دوما

به امضا رسیده است، شدند.به گزارش آذری‌ها به نقل از چشم‌انداز به نوشته "ایزوستیا" اوبوخوف تاکید کرده است."در سایه افزایش اقدامات دشمنانه ترکیه باید به دنبال تدوین مجدد حقوقی قراردادهای میان ترکیه و روسیه باشیم که در شرایط کنونی هیچ نفعی برای روسیه و متحدان آن ندارند."اولگ پاخولکوف نماینده حزب…