گزارش نشست نقد کتاب «درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی تنوع قومی»

گزارش نشست نقد کتاب «درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی تنوع قومی»

این جلسه  با حضور نویسنده کتاب؛ دکتر مجتبی مقصودی دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دکتر علی مرشدی زاد عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شاهد، دکتر محمدسالار کسرایی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، اعضاء کمیته…