به یاد راد مرد آذربایجان: دکتر جعفر جمشیدی راد/ حمید احمدی

به یاد راد مرد آذربایجان: دکتر جعفر جمشیدی راد/ حمید احمدی

روزی که خبر درگذشت ناگهانی اش در ١٢ آبان ١٣٩٨ را یکی از دوستان آذری اهل تبریز به من داد، بهت و شگفتی وجودم را فراگرفت. باورش بسیار سخت و دردآور بود. دکتر جعفر جمشیدی راد سنگر و ستون پا برجای ایرانیت در دو دهه گذشته در دانشگاه و محافل…

درگذشت ناگهانی دکتر جمشیدی راد

درگذشت ناگهانی دکتر جمشیدی راد

بدین وسیله درگذشت دکتر جمشیدی راد استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد تبریز را به جامعه علمی کشور به ویژه تبریز تسلیت می گوییم. او معلمی دلسوز، دوست وفادار و شهروندی وطنخواه بود که زندگی خود را وقف دانش و‌سربلندی ایران عزیز کرده بود. از ایزد منان برای آرامش روح او…

در گفتگوی شرق با حمید احمدی: پان عریسم و پان ترکیسم همانند داعش نظم وستفالی و سایس پیکو را قبول ندارند/ غرب در پی حفظ وضع موجود است نه تجزیه منطقه

در گفتگوی شرق با حمید احمدی: پان عریسم و پان ترکیسم همانند داعش نظم وستفالی و سایس پیکو را قبول ندارند/ غرب در پی حفظ وضع موجود است نه تجزیه منطقه

آنچه به‌واقع بیش از هرموضوع دیگری، گفت‌وگو با احمدی را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد، تحلیل‌های بسیار موجود درباره همین مسایل اخیر بود که نویسندگانشان، به تعبیری، بیش از هرچیز احتمالا «ضرورت» گفتن در بطن وقایع را حس کرده بودند، اینکه بالاخره باید در این اوضاع کاری کرد و حداقل نوشت و چه‌بسا…

رویدادهای خاورمیانه و نظریه برخورد تمدن ها

رویدادهای خاورمیانه و نظریه برخورد تمدن ها

یکم به محک اساسی گذاشته شد. رشته رویدادهای سیاسی_نظامی دو دهه 1990 و 2000 در واقع ترکیبی از نمونه ای هشدار دهنده و خنثی کننده نظریه رویارویی تمدنها، بویژه در رابطه با کشاکش اسلام و غرب بود. فعالیت های آغازین رادیکالیسم اسلامی برآمده از القاعده یا جریان فکری نزدیک به…