پیامدهای حضور یک حزب قومی در عرصه سیاست: دیاربکر به خاک و خون کشیده شد

پیامدهای حضور یک حزب قومی در عرصه سیاست: دیاربکر به خاک و خون کشیده شد

رخ داده که بلافاصله اعلام شد این انفجار به دلیل برخی مشکلات تاسیساتی ناشی از ترانسفور برق بوده است. 5 دقیقه بعد از این انفجار، انفجار بسیار بزرگ دیگری در نزدیکی محل انفجار قبلی رخ داد که باعث زخمی شدن دهها فرد حاضر در محل برگزاری میتینگ شده است.بر اثر…

سفر بارزانی به دیاربکر؛ بازی در بازی

سفر بارزانی به دیاربکر؛ بازی در بازی

در دیاربکر تحولی است که باید در این راستا تحلیل گردد. سفر بارزانی به دعوت اردوغان به دیاربکر و اظهارات این دو رهبر کرد و ترک در این سفر اگرچه تبلور تحولی بنیادین در موضوع کردی بوده و حادثه‌ای تاریخی محسوب می‌گردد، اما غفلت از درک پیچیدگی بازی و ارایه…