یافته شدن نسخه دستنویس دیوان نسیمی،در کتابخانه ملی آنکارا

یافته شدن نسخه دستنویس دیوان نسیمی،در کتابخانه ملی آنکارا

آکادمي علوم جمهوري باکو از يافته شدن دو نسخه دستنويس از اشعار عمادالدين نسيمي، شاعر  ايراني قرن هشتم هجري شمسي، در کتابخانه ملي آنکارا خبر داد.  پايگاه اينترنتي آکادمي علوم خبر داد: « دکتر «پاشا کريم اف»، معاون علمي «موسسه نسخ خطّي محمد فضولي» آکادمي ملي علوم (جمهوري) آذربايجان ،…