رئیس مجلس کرواسی:نام کشور ما از نام «کورش» اخذ شده

(راست) در دیدار با علی لاریجانی (چپ) برای اشاره به سابقه رابطه ایران و کرواسی گفته حتی نام کشور کرواسی از کورش گرفته شده استریشه نام کرواسی دقیقا روشن نیست، اما این مسئله عنوان شده که "هروات" (Hrvat) به هر حال کلمه‌ای اسلاو نیست و احتمالا نام یک قوم باستانی…

توزیع کتاب الهام سیمای یک رئیس جمهوری توسط وزارت خارجه جمهوری باکو

توزیع کتاب الهام سیمای یک رئیس جمهوری توسط وزارت خارجه جمهوری باکو

نیز ترجمه و توزیع می شود.این کتاب و ترجمه فارسی آن در ایران توسط سفارت باکو به میهمانان سفارتخانه به صورت رایگان هدیه می شود.کتاب در فصل های متعدد به تاریخچه جمهوری آذربایجان(!) پرداخته و در نهایت سعی دارد از خاندان علی اف چهره ای مثبت و موفق در اداره…