استاد دانشگاه محقق اردبیلی برنده جایزه «راجر تیلور» بریتانیا شد

کنفرانس نانو ساختار پيشرفته در سن پترزبورگ روسيه موفق به دریافت این جایزه شد.این محقق فعالیت علمی در زمینه الکتروشیمی نانو با تکنولوژی جدید، چاپ ۳۲ مقاله ISI و شرکت در ۶۰ کنفرانس ملی و بين المللی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.این محقق در سال ۲۰۱۱ نيز در کنفرانس…