جلوه جدید بازی واشنگتن در بحران قراباغ/برهان حشمتی

جلوه جدید بازی واشنگتن در بحران قراباغ/برهان حشمتی

واشنگتن همزمان با تغییر رییس آمریکایی "گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا" و انتصاب اندرو شافر، بجای ریچارد هاگلند در این گروه، تحرکاتی را در جهت تحریک باکو به اقدامات نظامی در قره باغ آغاز کرده است. ریچار هاگلند در نشست مطبوعاتی که ظاهرا برای خداحافظی ترتیب داده بود،…