رحمانی‌فضلی و پیشبرد اهداف سیاست داخلی دولت روحانی/ابوذر کوثری

رحمانی‌فضلی و پیشبرد اهداف سیاست داخلی دولت روحانی/ابوذر کوثری

شرق: در تحلیل‌های مربوط به ریشه‌ها، علل و چرایی پیروزی آقای روحانی در انتخابات ٩٦ و نیروهای مؤثر در این پیروزی تاکنون به عوامل و نیروهای مختلفی اشاره شده است. در عمده این تحلیل‌ها به‌درستی به نقش و جایگاه نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و بدنه اجتماعی حامی آن، تأکید ویژه‌ای شده…