اعطاء نشان لیاقت،به‌تجزیه‌طلبان و‌محکومین «دادگاه نظامی» توسط‌ یک شبکه ضد‌ایرانی

اعطاء نشان لیاقت،به‌تجزیه‌طلبان و‌محکومین «دادگاه نظامی» توسط‌ یک شبکه ضد‌ایرانی

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» بر اساس اخبار منتشر شده در فضای مجازی عمده ترین شبکه ضدایرانی مستقر در جمهوری باکو کمکهای مالی را در پوشش جایزه و نشان لیاقت برای عناصر پان ترکیست داخل کشور ارسال کرده اند. به این ترتیب یکبار دیگر محافل مشکوک و شبکه…