واکنش رحیم شهریاری به علامت شیطان پرستانه عده ای از بیگانه گراها

واکنش رحیم شهریاری به علامت شیطان پرستانه عده ای از بیگانه گراها

واکنش نشان داد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» تعدادی از نفرت پراکنان قومی که به دلایلی غیر از کنسرت و پس از مصرف مشروبات الکلی به کنسرت رحیم شهریاری راه پیدا کرده بودند، در حین اجرای کنسرت به عربده کشی و نشان دادن علامت شیطان پرستی (گرگ) پرداختند.شهریاری…