رد صلاحیت برخی از نفرت پراکنان قومی نامزد شورای تبریز

رد صلاحیت برخی از نفرت پراکنان قومی نامزد شورای تبریز

برخی از افراد وابسته به ارتجاع قومی که جهت «نفوذ»در شورای شهر تبریز گام برداشته بودند از سوی هیات نظارت رد صلاحیت شدند. این افراد قصد داشتند از طریق ایجاد یا فعال کردن گسلهای قومی به وحدت ملی کشور آسیب بزنند. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» افرادی مانند…